Sprawdzenie gleby

Zanim przystąpimy do planowania ogrodu na wiosnę, powinniśmy upewnić się, jaka gleba jest w naszym ogrodzie. Jeśli nie zweryfikujemy tego na samym początku, później może okazać się, że z tego, co sobie zaplanowaliśmy, nic nie wyrosło, bo rośliny nie miały odpowiednich warunków. Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy wziąć pod uwagę jest to, czy gleba jest piaszczysta, czy gliniasta.

Można to łatwo rozpoznać, biorąc do ręki garść gleby. Po otwarciu dłoni sprawdzamy, czy ziemia rozsypała się – byłoby to znakiem, że ziemia jest piaszczysta, jeśli pozostanie w jednej grudzie – gliniasta. Najlepszym rozwiązaniem będzie, gdy na ręce zostaną sporej wielkości grudy.

To znak, że ziemia jest praktycznie gotowa do przyjęcia roślin. Jeśli okazałoby się jednak, że gleba jest piaszczysta, trzeba pomieszać ją z mieloną gliną lub odkwaszonym torfem. Jeśli w Twoim ogrodzie gleba jest gliniasta, pomieszaj ją ze żwirem lub piaskiem.

W kolejnym kroku powinieneś sprawdzić pH, czyli kwasowość. W sklepach ogrodniczych bez problemu można zakupić prosty kwasomierz, który pozwoli dokładnie określić potrzeby gleby.

ciech agro www.dwochwarszawiakow.pl