Leczenie nowotworów

Obecnie stosuje się sześć najpopularniejszych metod leczenia chorób nowotworowych i są to: chemioterapia, leczenie chirurgiczne, medycyna nuklearna, radioterapia i Dootrzewnowa Chemioterapia Perfuzyjna. Chemioterapia jest metodą leczenia nowotworów złośliwych, używane są w tym celu leki cytotoksyczne.

Wspomniane medykamenty stanowią grupę bardzo różnorodnych środków zarówno pod względem sposobu działania, jak i ich pochodzenia. Za leczenie chirurgiczne nowotworów uznaje się usunięcie inwazyjne guza nowotworowego z marginesem tkanek zdrowych.

Zabieg ten stosuje się zarówno w przypadku małego obszaru tkanek (np. rak skóry z marginesem 1cm), jak i poważnych i często okaleczających zabiegów np.

wycięcie mięsaków koniczyn. Zakres takiej interwencji chirurgicznej związany jest najczęściej z wielkością guza, ale zdarzają się również przypadki, że pomimo małego obszaru zajmowanego przez guz, należy wyciąć sporą powierzchnię tkanek (np.

dermatofibrosarcoma protuberans). Chirurgia nowotworowa należy do najtrudniejszych dziedzin medycyny, gdyż wymaga wielkiej wiedzy i umiejętności chirurgicznych.