Herbicyd totalny – całkowite pozbycie chwastów

Oczywiście usuwanie chwastów poprzez ręczne ich usuwanie ma sens, jednak to żmudna praca, która po kilku tygodniach musi zostać powtórzona. Alternatywnym i o wiele szybszym działaniem jest wykorzystanie środków chemicznych.

W pierwszej kolejności należy wymienić herbicyd totalny, jest to preparat, który pozwala na pozbycie się wszelkiego rodzaju chwastów, niezależnie od ich gatunków. Jednak tego typu działanie jest szkodliwe i powoduje uszkodzenie roślin ozdobnych.

Dlatego też jest to preparat, który stosujemy tylko i wyłącznie przed sadzeniem roślin. Zatem zanim jeszcze zaczniemy zakładać ogród.

Warto zauważyć, że tego typu środki działają na wykiełkowane już rośliny, poprzez kontaktowe oddziaływanie na liście i łodygi. Po około trzech tygodniach chwasty usychają.

Jest to minimalny okres, po którym dopiero można rozpocząć dalsze prace ogrodowe. Niemniej jednak przyjmuje się, że po miesiącu gleba jest już oczyszczona i pozbawiona szkodliwego działania herbicydu.

www.fczoovetitbilisi.net