Leczenie nowotworów

Obecnie stosuje się sześć najpopularniejszych metod leczenia chorób nowotworowych i są to: chemioterapia, leczenie chirurgiczne, medycyna nuklearna, radioterapia i Dootrzewnowa Chemioterapia Perfuzyjna. Chemioterapia (więcej…)